Zelfstandig wonen en leven

Heeft u problemen met zelfstandig wonen of meedoen in de maatschappij? Neem dan contact met ons op. In een persoonlijk gesprek bekijken we samen met u welke ondersteuning u nodig heeft op bijvoorbeeld het gebied van wonen en huishouden en sociale contacten. Wat is er nodig om uw probleem op te lossen? Wat kunt u zelf en wat uw kan uw omgeving daarbij doen? Vervolgens kijken we welke voorzieningen u kunnen helpen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de maaltijdservice, een maatjesproject of een rolstoelpool.

Is er zorg op maat nodig, dan verlenen we die. Hieronder vindt u een lijst met voorzieningen die kunnen worden verstrekt.

Wat is de maatwerkvoorziening Ondersteuning zelfstandig leven?
De maatwerkvoorziening Ondersteuning zelfstandig leven was voorheen de Awbz-voorziening Individuele begeleiding. Hier is de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor geworden. Heeft u een Awbz-indicatie Individuele begeleiding? Dan valt u onder het overgangsrecht.
Bij de maatwerkvoorziening Ondersteuning zelfstandig leven krijgt u individuele ondersteuning bij het zelfstandig wonen.
Ondersteuning bijvoorbeeld bijĀ  het oplossen van problemen en het regelen van uw dagelijkse bezigheden.

Voor wie is de voorziening Ondersteuning zelfstandig leven?
Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die problemen hebben in het dagelijks leven door een handicap of beperking.
Of misschien is begeleiding nodig wegens probleemgedrag, of problemen in denken, concentreren en waarnemen.

Gesprek
Hebt u hulp nodig om die problemen op te lossen? Neem dan contact met ons op. In een persoonlijk gesprek bekijken we samen met u welke ondersteuning u nodig heeft op bijvoorbeeld het gebied van wonen en huishouden en sociale contacten. Wat is er nodig om uw probleem op te lossen? Wat kunt u zelf en wat uw kan uw omgeving daarbij doen?