Maatschappelijke deelname

Woont u nog thuis maar hebt u bijvoorbeeld moeite met het onderhouden van sociale contacten of om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten?
Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening Ondersteuning Maatschappelijk leven toekennen.
Wat is de maatwerkvoorziening Maatschappelijke deelname?

De maatwerkvoorziening Maatschappelijke deelname was voorheen de Awbz-voorziening Begeleiding groep (dagbesteding).
Hier is de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor geworden. Heeft u een Awbz-indicatie Begeleiding groep? Dan valt u onder het overgangsrecht.
Bij de maatwerkvoorziening Ondersteuning Maatschappelijke deelname krijgt u ondersteuning bij uw deelname aan het maatschappelijk leven.
Ook kan de voorziening worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten.